Thiết kế một cuộc đời đáng sống

Có 1 câu truyền cảm hứng “Hãy là phiên bản tốt nhất của chính mình”. Đại đa số chúng ta trong đó có tôi, có bạn từng có nhiều năm sống trong hoang mang, không biết bản thân mình là ai, mình muốn gì, chúng ta chịu sự chi phối của rất nhiều người xung … Đọc tiếp Thiết kế một cuộc đời đáng sống