Bảng tóm tắt những đặc điểm tính cách

    Người lạc quan Người quyền lực Người trầm tính Người ôn hòa Tiêu chí Vui vẻ là chính! Kiểm soát sự việc! Sự hoàn hảo! Duy trì sự bình ổn! Nhu cầu tình cảm Sự chú ý và chấp nhận của số đông Sự phục tùng, công nhận khả năng và trân trọng … Đọc tiếp Bảng tóm tắt những đặc điểm tính cách